2007, 16 июня, Пикник!

Aleksander i Nikolaj, pitj -

Aleksander i Nikolaj, pitj - zdorovju vrditj :)

:)

Кто не курит и не пьет - тот здоровеньким помрет? :)

zato doljshe prozivet?

zato doljshe prozivet?